Polityka prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Jarosław Hebda, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zielona Przestrzeń – usługi ogrodnicze Jarosław Hebda i adresem ul. Nowej Naprawy 49, 48-231 Lubrza, NIP: 7551901412. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt@wypozyczalniachoinek.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i przez czas:
  1. zawarcia i wykonania umowy najmu choinki, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń;
  2. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, przy czym prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym egzekucyjnych;
  3. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego administratora;
  4. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, przy czym prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących własną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu;
  5. dla celów statystycznych, przy czym prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala usprawnić prowadzoną działalność, do czasu gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania; w przypadku utraty podstawy, dane ulegają anonimizacji.
 3. Dane osobowe pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (tzw. ciasteczka).
 5. Administrator może przekazywać dane odbiorcom, tj. w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, uprawnionym organom administracji publicznej oraz podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, zwłaszcza dostawcom zewnętrznym systemów wspierających działalność.
 6. Osobie fizycznej, której dotyczą dane osobowe, przysługuje dostęp. Osoba ta ma również prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologiczny, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Pliki „cookies” używane są przez nas po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.